18 de setembre, 2012

Estudi reforma d'habitatge

Aquest és un habitatge destinat a segona residència a la platja. Es proposa una millora de les qualitats d’habitabilitat, salubritat i d'eficiència energètica, atenent als interessos del promotor i a les condicions climàtiques i ambientals de la seua ubicació.