26 d’abril, 2013

Arquitectura i igualtat de gènere


 "Per a què la igualtat de le dones siga una realitat avui en dia, hem de corregir els errors del passat. Ajudeu a canviar la història exigint un reconeixement igual per igual treball".
Així acaba la petició de Women in Design, un grup d'estudiants de Harvard Graduate School of Design, en la que s'exigeix que l'arquitecta Denise Scott Brown siga reconeguda amb caràcter retroactiu premi Pritzker pel seu treball conjunt amb Robert Venturi a qui li se va concedir en solitari el premi l'any 1991.
Scott Brown a les afores de Las Vegas en 1966, fotografía de la revista Archives de Robert Venturi y Denise Scott Brown. Denise Scott Brown fotografiada por Frank Hanswijk

11 d’abril, 2013

Rehabilitació energètica d'habitatges (ajudes i finançament)

(atenció: encara es tracta d'un futurible, però sobre el que convé anar pensant)
 
El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual el Ministeri d'Industria, Energia i Turisme, a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE), posarà en marxa pròximament un programa d'ajudes i finançament per facilitar l'execució de mesures tendents a:
1. Millorar l'eficiència energètica.
2. La utilització d'energies renovables.
Qui es podrà beneficiar?

1. Les comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge.
2. Les comunitats de béns dels propietaris d'edificis d'habitatges no dividits horitzontalment.
3. Les persones físiques propietàries d'un edifici d'habitatge
unifamiliar.
 
Quines són les actuacions susceptibles d'ajuda?


Obligatorietat de la certificació energètica d'edificis per a llogar o comprar


En compliment de la normativa comunitària, el Consell de Ministres va aprovar, el passat dia 5, el Real decret pel que s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis.

LA NORMA ESTABLEIX EL SEGÜENT:

10 d’abril, 2013

Ajudes estatals a la rehabilitació i regeneració urbana

En el cas de la rehabilitació
Qui podrà sol·licitar aquestes ajudes?
  1. Comunitats de propietaris.
  2. Agrupacions de comunitats.
  3. Propietaris únics d'edificis d'habitatges.
09 d’abril, 2013

Ajudes estatals al lloguer d'habitatges

  • Beneficiaris:
Persones físiques majors d'edat.
  • Condicions:
  1. El límit d'ingressos ha de ser inferior a 3 voltes l'IPREM (l'IPREM mensual de 2013 és de 532,25 Euros), modulable segons el número de membres i composició de la unitat de convivència.
  2. El lloguer mensual ha de ser igual o inferior a 600 Euros.

Pla Integral d'Habitatge i Sòl


El passat Consell de Ministres, del divendres 5 d'abril, va aprovar el "PLAN INTEGRAL DE VIVIENDA Y SUELO".
Aquest pla inclou les mesures de govern més importants relatives a ajudes destinades a l'habitatge i l'urbanisme:
1. Projecte de Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana (en tràmit parlamentari).
3. Projecte de Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d'habitatges (en tràmit parlamentari).
5. Ajudes de l'IDAE i línnies de crèdit ICO.