09 d’abril, 2013

Ajudes estatals al lloguer d'habitatges

  • Beneficiaris:
Persones físiques majors d'edat.
  • Condicions:
  1. El límit d'ingressos ha de ser inferior a 3 voltes l'IPREM (l'IPREM mensual de 2013 és de 532,25 Euros), modulable segons el número de membres i composició de la unitat de convivència.
  2. El lloguer mensual ha de ser igual o inferior a 600 Euros.

  • Ajudes:
Fins el 40% de la renda límit: 2.400 Euros anuals per habitatge.
  • Termini màxim:
12 mesos prorrogables fins el final del Pla.
  • Situació especial:
Tindran preferència les persones afectades en els procediments de desnonament.

Cap comentari:

Publica un comentari

Ens agradaria compartir les teues opinions i idees.