09 d’abril, 2013

Pla Integral d'Habitatge i Sòl


El passat Consell de Ministres, del divendres 5 d'abril, va aprovar el "PLAN INTEGRAL DE VIVIENDA Y SUELO".
Aquest pla inclou les mesures de govern més importants relatives a ajudes destinades a l'habitatge i l'urbanisme:
1. Projecte de Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana (en tràmit parlamentari).
3. Projecte de Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d'habitatges (en tràmit parlamentari).
5. Ajudes de l'IDAE i línnies de crèdit ICO.

La lectura, anàlisi i resum dels punts 1 i 3 els deixarem per a més endavant perquè són projectes de llei en tràmit parlamentari i, per tant, no vigents.
El nou Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016 consta de 7 programes:
1. Subsidiació de prèstecs convinguts.
3. Foment del parc públic d'habitatges.
5. Foment de la regeneració urbana.
6. Recolzament a la implantació de l'Informe d'Avaluació dels Edificis.
7. Foment de ciutats sostenibles.

Anirem resumint els que considerem que són de major interés i enllaçant-los des d'ací a entrades noves del nostre bloc on es podran veure amb la màxima claredat.
La font utilitzada és la pàgina web de La Moncloa per a garantitzar la màxima fidelitat als textos aprovats.

Cap comentari:

Publica un comentari

Ens agradaria compartir les teues opinions i idees.