21 d’octubre, 2013

Ajudes per a la rehabilitació energètica d'habitatges


Fins a 3.000 Euros a fons perdut i préstecs del 60% del cost de l'obra.
 
Com anunciavem en la nostra pàgina de facebook, presentem un resum de la convocatòria i les bases del programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis.

Qualsevol dubte que tingueu vos el podrem resoldre si ens escriviu al nostre correu.  

Tota la informació està extreta del BOE i de la pàgina web de l’IDAE (Instituto para la Diversificación yel Ahorro de Energía) , lloc on s'ha d'acudir per a veure tots els detalls.

L’1 d’octubre es va publicar al BOE la resolució 10201 de 25 de setembre de 2013 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria del Programa d'Ajuts per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis existents del sector Residencial (ús habitatge i hoteler )

L’objectiu és promoure actuacions integrals que afavorisquen la millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en el parc d'edificis existents del sector residencial.

Sols es podran beneficiar d’aquestes ajudes els habitatges o hotels existents, construïts abans del 2013.

Les ajudes s’atorgaran per ordre de data de presentació de les sol·licituds, fins esgotar el pressupost disponible (és un sistema com el pla PIVE que s’aplica a la compra de cotxes).

El termini de presentació de sol·licituds està obert. Va començar el 2 d’octubre passat i finalitzarà el 30 d’octubre de 2015.

Hi ha quatre tipus d’actuacions que podran rebre ajudes.

Tipus 1: Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica de l’edifici.
       
Tipus 2: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques  i d’il·luminació.

Tipus 3: Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.
       
Tipus 4: Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.


Les actuacions del primer tipus reben ajudes en forma combinada d’entrega de diners a fons perdut i préstec reembolsable. Els altres tipus d’actuació solament en forma de préstec.

En aquesta entrada sols tractarem les intervencions del primer tipus en les quals participa el nostre estudi i en les que vos podem ajudar en tot el que necessiteu.
           
L’ajuda a les actuacions del primer tipus consisteix en l’entrega sense contraprestació (a fons perdut) del 30% (amb el límit de 3.000 euros) dels costos de l’obra i un préstec del 60% dels costos de 'obra, a un tipus d'interès de l’Euribor + 0,0% i un termini màxim d'amortització de12 anys ( inclòs un període de carència opcional d'1 any ).
Per exemple: Una obra que costa 9.000 euros rep una ajuda de 2.700 euros i un préstec de 5.400 euros. Es podria iniciar l’obra disposant de 900 euros.

Per a rebre l’ajuda l’edifici ha d’augmentar, al menys, 1 lletra en la seua qualificació energètica, respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici.
La millora de la qualificació energètica es podrà obtindre mitjançant la realització d’un tipus d’actuació o una combinació de varies, així com mitjançant la realització de mesures parcials d’una o varies actuacions diferents.

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENVOLTANT TÈRMICA

L’objectiu és reduir la demanda energètica en calefacció i climatització mitjançant la millora de l’envoltant tèrmica: els tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables de l'ambient exterior (aire, terreny o un altre edifici) i les particions interiors que separen les recintes habitables dels no habitables, que a la vegada estan en contacte amb l’exterior.

Les actuacions energètiques considerades dintre d'aquesta mesura seran aquelles que aconseguesquen una reducció de la demanda energètica de calefacció i climatització de l'edifici.

Les actuacions energètiques podran contemplar
a)     Solucions constructives convencionals com, per exemple, les que afecten a les façanes, cobertes, fusteries exteriors, vidres i proteccions solars.
b) Mesures d’”arquitectura bioclimàtica” com, per exemple: murs trombe, murs parietodinàmics, hivernacles adossats, sistemes d’ombrejament, ventilació natural, etc...

Les exigències mínimes d’eficiència energètica que ha de complir l’envoltant tèrmica que es reforme són les que figuren en el Codi Tècnic de l’Edificació. En els cassos que no siga viable tècnicament, per tractar-se d’un edifici existent, podran adoptar-se solucions que permeten el major grau d’adequació possible, justificant tècnicament el motiu i el nivell de prestació aconseguit.  

Els costos que computen per a l’ajuda són els següents: els honoraris professionals satisfets per a l’elaboració del certificat d’eficiència energètica; els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb l’actuació i altres despeses generals similars; els costos de la direcció i execució de l’obra; andamis i grues. No s’inclouen llicències, tasses, impostos i tributs.


Cap comentari:

Publica un comentari

Ens agradaria compartir les teues opinions i idees.