04 de març, 2014

Toyo Ito, un gran arquitecte amb un gran compromís

Conferència: "Modernisme més enllà de l'arquitectura"

Toyo Ito ens ha sorprés sempre i continúa sorprenent-nos per la genialitat de la seua obra, per la bonhomia de la seua personalitat i pel compromís de la seua actitud.
Mirant el seu aspecte modest i senzill i sentitnt-lo parlar, no adivinaries estar  davant de l'arquitecte més genial i innovador del segle XXI (premi Pritzquer 2013). Però el que volem destacar és el seu compromís no sols amb la societat i les persones amb problemes sinó amb el coneixement i els avanços tecnològics per posar-los al servei de la humanitat, no per a dominar i doblegar la naturalesa, sinó per a obrir-nos a ella i harmonitzar la nostra existència amb ella.
Toyo Ito a Caixa Fòrum de Barcelona
Aquesta conferència, que va impartir a Caixa Forum de Barcelona, fa tres mesos, mostra molt bé el posicionament de Toyo Ito en el món de l'arquitectura. 

12 de febrer, 2014

L'IVA aplicable a les obres: 10 ó 21%?

Quan s'aplica l'IVA reduït del 10 per cent a les obres?

Hem observat una certa confusió sobre el tipus d’IVA (general o reduït) aplicable a les obres realitzades en edificis d’habitatges.
Tenint en compte que la diferència entre el tipus general (21%) i el reduït (10%) és de l’11% sobre el valor de l’obra realitzada, és una confusió que paga la pena resoldre.
Els fonaments de dret sobre la qüestió estan en aquests Decrets:
a) Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
b) Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Y en aquest enllaç de l’Agència Tributària està explicat i comentat:Agència tributària-Tipo reducido obras vivienda


Logo Agencia Tributaria

10%? 21%?

Ràpidament ho resumiríem així :
S’aplicarà el 10% a les operacions següents:

27 de gener, 2014

Projectar en fortes pendents: un repte i una oportunitat


La dificultat convertida en oportunitat

Les parcel·les amb pendent molt pronunciada impliquen una dificultat especial, però al mateix temps ofereixen una sèrie d’oportunitats a tindre en compte per tal d'aprofitar.
Presentem tres exemples d’habitatges construïts en grans pendents que han sabut aprofitar al màxim les oportunitats del lloc, tres obres situades en llocs ben distints, Japó, Xile i Catalunya: 

1. Habitatge en Akiya-Japó (2011). Arquitectura Nobuo Araki-The arquetipe, Fotografíes de Nobuo Araki-The arquetipe. Aquesta és una casa de cap de setmana de dos pisos amb una terrassa a l'última planta en Akiya. Està situada a la vessant costanera on el mar i la muntanya es troben. La part delantera de la casa està davant del mar, mentre que la seva part posterior dóna la benvinguda a les muntanyes.

07 de gener, 2014

Construcció amb contenidors de transport

Reciclable, flexible, ampliable i removible


Són moltes les maneres d'industrialitzar la construcció; tantes com maneres de vincular la fàbrica amb l'obra: diversos elements de formigó armat prefabricat, estructures modulars, ceràmica i altres materials aparellats en bastidors prefabricats, fusta tractada com a objecte d'indusrialització, la prefabricació integral, etc...

La construcció modular permet el treball en taller, assegura la precisió en la posada en obra, garantitza el compliment de terminis d’execució relativament curts i es pot construir amb criteris de sostenibilitat.
La industrialització, entre altres coses, persegueix l'abaratament de costos i donar solucions amb el menor impacte mediambiental mitjançant el reciclatge de materials i la seua reutilització.


Anem a fixar-nos en tres exemples de reutilització de contrnidors de transport, tres obres d'escala i tipologia diferents, projectades i realitzades en 2013:

1. Terminal de creuers del port de Sevilla (2013). Arquitectura Hombre de piedra i Buró 4, amb la col·laboració de Tercera piel arquitectura y Construcciones Cabello. Fotografíes de Jesús GranadaVeure vídeo.