12 de febrer, 2014

L'IVA aplicable a les obres: 10 ó 21%?

Quan s'aplica l'IVA reduït del 10 per cent a les obres?

Hem observat una certa confusió sobre el tipus d’IVA (general o reduït) aplicable a les obres realitzades en edificis d’habitatges.
Tenint en compte que la diferència entre el tipus general (21%) i el reduït (10%) és de l’11% sobre el valor de l’obra realitzada, és una confusió que paga la pena resoldre.
Els fonaments de dret sobre la qüestió estan en aquests Decrets:
a) Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
b) Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Y en aquest enllaç de l’Agència Tributària està explicat i comentat:Agència tributària-Tipo reducido obras vivienda


Logo Agencia Tributaria

10%? 21%?

Ràpidament ho resumiríem així :
S’aplicarà el 10% a les operacions següents: