R22ARQUITECTES està constituït per Pere Joan Pons format a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació/UPV (Títol d’Arquitecte Tècnic) i a l’Escola Superior d’Arquitectura de València/UPV (Títol d’Arquitecte), i per Josep Ignasi Garciaformat a l’Escola Superior d’Arquitectura de València/UPV (Títol d’Arquitecte), a la Faculdade de Arquitetura/Universidade Federal da Bahia/Brasil i a la Faculty of Architecture/Brno University of Technology/República Txeca.

R22ARQUITECTES també compta amb col·laboradors externs de l’àmbit de l’enginyeria, el disseny, la fotografia, l’art, la biologia, la formació acadèmica per tal d'oferir el millor servei professional davant qualsevol tipus de projecte.